DACAPO – Ahlin och Lehtonen

Sveriges glasmusem 27/5–17/9 2023

 

DACAPO – Ahlin och Lehtonen

Upplevelsen av – liksom möjligheterna med – materialet glas, är centralt i Birgitta Ahlins och Sirkka Lehtonens produktion. Ömsom nyttjas sylvassa kanter och mjukt böljande former. De lockar med speglande effekter och transparens som inte låter ögat fastna på ytan.

Birgitta och Sirkka låter materialet skapa slumpmässiga överraskningar, som aldrig fastnar i en pose. Skulpturerna manar till ett meditativt betraktande, inte olikt det man upplever inför en stor vattenyta eller en porlande bäck.

DACAPO är vad konstnärsteamet Ahlin & Lehtonen valt att kalla utställningen på Sveriges Glasmuseum i Växjö.”Speglat – förseglar”, ”Mitt i prick ”, ”Fin i kanten”, ”Satt samman….sammansatt” är några av titlarna på deras utställningar från början av 1980-talet till idag. Ordvitsar med mångtydiga bottnar är talande för dem.

Välkommen till Sveriges glasmuseum och en meditativ glasupplevelse signerad Birgitta Ahlin och Sirkka Lehtonen.

 

DACAPO finns på Sveriges glasmuseum under perioden 27/5–17/9 2023.