QR-koder till utställningen 13 000 år – forntiden nära oss

 

Länkar här under hör till forntidsutställningen 13 000 år – forntiden nära oss. 

Arkeologi + naturvetenskapliga analyser

Armringarna på Teleborg

Asatro

Bronshalsringarna i Växjösjön

Flinta

Fornborgar

Gravar under bronsålder

Hällkistan i Hamneda

Huseby – ett vikingatida skrytbygge

Kittakull – en ovanlig bronsåldershög

Klimatkris och odling under järnåldern

Kvinnan med ormvråken

Labyrinter från förhistorisk eller historisk tid?

Människor under istiden

Säljägarnas boplats i sjön Bolmen

Vad hette människor på vikingatiden?

Vikingatida skattgömmor