Kittakull – en ovanlig bronsåldershög

Den äldre bronsålderns gravhögar, som är uppbyggda av sand och bevuxna med gräs, är betydligt mer ovanliga än stora gravrösen av sten. Högen Kittakull i Trotteslöv norr om Ljungby var en imponerande grav på ca 23-25 meter i diameter och fyra meter hög, när den delades mitt i tu vid ett vägbygge år 1949.

 

Under en rund stenpackning, som låg 1,3 meter över den naturliga markytan, upptäcktes bronssvärd. Klingan var svagt elliptisk och greppet dekorerat med en rombisk knopp i änden. Svärdet ses i utställningen.

Bilder från Digitalt Museum av J.E. Anderbjörk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kittakull – an unusual Bronze Age mound

The older Bronze Age burial mounds, which are built of sand and overgrown with grass, are considerably more unusual than large burial mounds of stone. The Kittakull mound in Trotteslöv, north of Ljungby, was an impressive tomb about 23-25 ​​meters in diameter and four meters high, when it was divided straight in the middle during a road construction in 1949.

Under a round stone pack, which was 1.3 meters above the natural ground surface, a bronze sword was discovered. The blade was slightly elliptical and the grip decorated with a rhombic knob at the end. The sword can be seen in the exhibition.