Härlig är jorden!

Tidevarv kommer. Tidevarv försvinner. Lite så är det ju. Överallt, och inte minst här på Hjärtenholm. Idag är det en plats för nya möten och berättelser. En plats att upptäcka, med hjälp av maskiner, mat, och konst.

Så vad händer egentligen när konstnären får fundera över stad och land? Likheter, olikheter, ojämnheter däremellan. Vad händer med en plats som tidigare drevs av lantbrukares slit och när konstnären slit får stiga in genom portarna och ta över för en stund. Och slutligen; vad händer med oss? Tidevarv kommer. Tidevarv försvinner.

På Härlig är jorden får du en inblick i Hanna Granlunds mystiska berättande, Roger Svenssons magiska parallella universum, Jonas Liveröds underfundiga skulpturer, Christin Wahlströms vackra (men något kusliga och sorgsna) miljöer, Åke Bergqvists dugliga (fast odugliga) stavar och Gunnel Petterssons tankeväckande odlingar. Blandningen av olika konstuttryck och historiska föremål leder oss lekfullt och reflekterande genom tid och rum.

Årets utställning på Hjärtenholm är startskottet på ett treårigt projekt som syftar till att undersöka platsens resurser och historia.Vi börjar 2019 med att just bara väcka liv i platsen. Genom att bjuda in olika konstnärskap till en gemensam utställning vill vi väcka tankar kring natur, kultur, identitet och frågor om tillhörighet. Härlig är jorden är en utställning om dom, om er, om oss, om alla.

Människa, gläd dig! Härlig är jorden!

Härlig är Jorden är producerad i samarbete med curator Åskar Lilja.

Vernissage 26/5 kl. 13 tillsammans med konstnärerna

Utställningen pågår 26/5-1/9