Kommande utställningar

Smålands museum

Wunderbaum 26/6–10/11

Utställningen undersöker människans relation till granen och hur vi förhåller oss till den som bruksvara, konstverk och hantverk. Vilken roll har granen spelat historiskt och vilken betydelse har den idag? Utställningen vill inspirera till ett holistiskt tänk där vi hittar samband mellan naturen och oss själva.

Skogens betydelse är oerhört viktig för Småland. Sjuttio procent av regionens markyta är täckt av skog. Merparten av skogen består av gran. Småland är Sveriges främsta skogsregion när det gäller omsättning och sysselsättning. Förutom uppenbara produktionsmässiga och ekonomiska värden har skogen format smålänningen kulturellt och identitetsmässigt.  Det gör granen till en intressant kulturbärare och spegling av oss själva. Att Kulturparken Småland intresserar sig för granen är därför inte så konstigt. Granen är en omistlig del av vår historia och tillhör också vår framtid. Granen är en Wunderbaum.

Utställningen är producerad tillsammans med Hemslöjden i Kronobergs län. Delar av vandringsutställningen Från Rot till Barr har inkluderats i konceptet tillsammans med utökade föremål och verk.

 

Vernissage onsdagen 26 juni.

 

A collective design exhibition on making change
–Examensutställning 28/5 – 9/6

Utställningen visar examensprojekten från designprogrammen vid Linnéuniversitetet. Examensstudenter tillhör de internationella programmen Design + Change, Visual Communication + Change and Design MA – tre program som i en svensk kontext är unika med sitt fokus på kopplingarna mellan design, hållbarhet och samhällsförändring. Studenterna presenterar ett brett spektrum av projekt som tar sig an komplexa frågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 

Vernissage tisdagen 28 maj.

 

Sveriges glasmuseum

Vernissagekort för utställningen Halv 7 för alla

Vernissage, Halv 7 för alla 16/5–25/8

Utställningen Vernissage, Halv 7 hos dig är ett konstprojekt där du har möjlighet att låna hem en rykande färsk glasutställning specifikt framtagen för att kunna visas i hemmamiljö. Utställningen levereras och installeras i ett hem och under en dryg vecka får den boende i lägenheten bruka och njuta av konstverken innan den flyttas vidare till ett nytt hem.

 

När utställningen kommer till Sveriges glasmuseum har den erfarenheter av alla de hem den har besökt, och blir nu öppen för alla!

 

Vernissage torsdag 16 maj, kl 18.30.

Utvandrarnas hus

Try Swedish!  6/6–1/9

Utomlands framställs Sverige ibland som ett land i kris och kollaps. Ett land med svårlösta problem som knappt går att föreställa sig. Politiska konflikter, förortskravaller, gängvåldtäkter och för många invandrare är en del av det gängse narrativet. Den andra ofta tecknade bilden handlar om ett land som är progressivt med humanistiska värden, stark jämställdhet och framgångsrika företag.

Bilden av Sverige används som politisk verktyg och turistisk marknadsföring. Olika motiv medverkar till att sprida en stereotypisk bild. Utfallet blir ofta paradoxalt och schizofrent. Exemplet Sverige verkar vara tacksamt att använda som slagträ i olika debatter. Idag handlar det om integration, tidigare var Sverige i skottlinjen för att vara ett föregångsland inom välfärdspolitik. En politik och samhällsplanering som skapade ett land fördärvat av självmord, alkoholism och nakenhet.

Kulturparken Småland har bjudit in ett antal konstnärer för att lyfta blicken bortom propaganda, politik, och falska nyheter att lägga ut en mer komplex bild av läget här och nu. Hur ser deras bild av Sverige ut idag? Vilka är vi? Vad är det som händer?

 

Medverkande konstnärer är Åsa Maria Bengtsson, Sara Granér, Peter Johansson och konstkollektivet Art Mobile.

 

Vernissage 6 juni.

 

Hjärtenholms lantbruksmuseum

Sommarutställning på Hjärtenholm

Medverkande konstnärer: Åke Bergkvist, Hanna Granlund, Jonas Liveröd, Gunnel Pettersson, Roger Svensson och Christin Wahlström.

 

Vernissage 26 maj.