Kommande utställningar

Woodland Sweden

25/1 – 12/4 2020 på Smålands Museum

 

Den moderna svenska träarkitekturen är en spjutspets och världsledande. Sverige är synonymt med skog och trä, där finner vi vår historia och vår framtid. Det finns idag en ökad efterfrågan för träbyggande och anledningarna är flera. Materialet är förnyelsebart och utgör en mindre energikrävande byggprocess. Trähus lagrar koldioxid under hela sin livslängd och en ökad andel trä i byggandet minskar därmed användningen av andra byggmaterial som inte kommer från förnybara råvaror. Trä kan återanvändas till andra byggnationer och konstruktioner och uttjänta träprodukter kan återbrukas som bio­bränsle.

 

 

 

Woodland Sweden är en utställning som visar spännvidden i modern svensk träarkitektur. Från småskaliga projekt till stora offentliga byggnader i flera våningar. Från fritidshus till fabrik. Från norr till söder. Rakt ut i världsarvet Laponia. Där hittar man Snöfällan som är en del av Naturum Laponia. Med sin asymmetriskt runda form och massiva kärnfurustockar smälter byggnaden in den karga och vindpinade naturen.

 

 

 

Andra omtalade verk är den djärvt utformade Aula Medica på Nya Karolinska och den karaktärsfulla förskolan Tellus i Telefonplan. Uppifrån sett ser byggnaden ut som en njure och saknar kantiga hörn. Fasaden består av gulmålad stående lockpanel i trä som överlappar varandra.

 

 

Ett antal projekt från södra Småland är också med i utställningen. I Alvesta har skogsföretaget Vida en ny spännande tillbyggnad präglat av nytänk och inspirerat  av  den traditionella småländska torkladan.

 

 

 

 

Plots Prints Projections – Displaced

25/1 – 12/4 2020 på Smålands museum

 

Utställningen lyfter fram specialproducerade verk av sex arkitektkontor. De har alla arbetat med installationer i trä och i nära samarbete med tillverkningsindustrin, i vissa fall har resultatet tänjt gränsen för vad som tidigare har varit möjligt att genomföra. Olika arbetsmetoder om träets inneboende egenskaper har undersökts. Installationerna har kommit att balansera i skärningspunkten mellan det traditionella hantverket och den digitala tillverkningsprocessen.

 

Att undersöka och finstudera träets egenskaper är inte något nytt. Det finns en lång historia av studier i olika träslags växtsätt, deras blomning, cellstruktur och bark. Historiskt sett har detta redovisats både i ritningsform som projektioner och som kulörrika grafiska blad.

 

Den mest kända och speciella trädbeskrivningen utgörs av de Xylothek som skapades i början av 1800-talet. Xylotheken var trädbibliotek i dess bokstavliga bemärkelse. Växtdelar från en trädsort samlades i en ask tillverkad av det specifika träslaget, formad som en bok och med en rygg av trädets bark. Träet utgjorde en behållare för trädet. Träet bevarade trädet till eftervärlden…

 

Utställning vill väcka frågor kring själva materialet, vår relation till det och vad som är fysiskt möjligt att göra med trä inom den samtida arkitekturen. Utställningen ingår i samarbetsprojektet Greenhouse Garden – Reflect Project Connect av Sveriges Arkitekter, Svenskt Trä, Svenska institutet och Folkhem. Utställningen har tidigare visats i arkitekturbiennalen i Venedig 2018.

 

 

 

 

 

 

800 grader – Smedjan, stålet och skrönorna

25/1 – 26/4 2020 på Smålands museum

 

Vid 800 grader är det mörkrött och vid 1200 grader nästan vitt. Det är mellan dessa temperaturer man kan bearbeta järnet. Järnet värms i en ässja eller ugn och bearbetas med hammare på ett städ.

 

Intresset för smide är stort och runt om i landet poppar kurser, nätverk och festivaler inom ämnet upp. Elden, det hårda materialet och hantverket lockar allt fler.

 

800 grader lyfter fram och berättar om arbetet, mödan och myterna. Vad är skillnaden på järn och stål? Är det japanska stålet verkligen bäst i världen och varför ville man egentligen att en jungfru skulle kissa i härdkaret? Kliv in i 800 grader…

 

Utställningen på Smålands museum är en del av Kulturparken Smålands och Hemslöjden i Kronobergs gemensamma satsning kring hantverk och slöjd.

 

Utställningen är producerad av Slöjd och byggnadsvård i  Västra Götalandsregionen och pågår 25/1 – 26/4.