Kommande utställningar

Woodland Sweden

Våren 2020 på Smålands Museum

 

Den moderna svenska träarkitekturen är en spjutspets och världsledande. Sverige är synonymt med skog och trä, där finner vi vår historia och vår framtid. Det finns idag en ökad efterfrågan för träbyggande och anledningarna är flera. Materialet är förnyelsebart och utgör en mindre energikrävande byggprocess. Trähus lagrar koldioxid under hela sin livslängd och en ökad andel trä i byggandet minskar därmed användningen av andra byggmaterial som inte kommer från förnybara råvaror. Trä kan återanvändas till andra byggnationer och konstruktioner och uttjänta träprodukter kan återbrukas som bio­bränsle.

 

 

 

 

 

Woodland Sweden är en utställning som visar spännvidden i modern svensk träarkitektur. Från småskaliga projekt till stora offentliga byggnader i flera våningar. Från fritidshus till fabrik. Från norr till söder. Rakt ut i världsarvet Laponia. Där hittar man Snöfällan som är en del av Naturum Laponia. Med sin asymmetriskt runda form och massiva kärnfurustockar smälter byggnaden in den karga och vindpinade naturen.

 

 

 

 

 

Andra omtalade verk är den djärvt utformade Aula Medica på Nya Karolinska och den karaktärsfulla förskolan Tellus i Telefonplan. Uppifrån sett ser byggnaden ut som en njure och saknar kantiga hörn. Fasaden består av gulmålad stående lockpanel i trä som överlappar varandra.

 

 

 

 

Ett antal projekt från södra Småland är också med i utställningen. I Alvesta har skogsföretaget Vida en ny spännande tillbyggnad präglat av nytänk och inspirerat  av  den traditionella småländska torkladan.

 

 

 

 

Plots Prints Projections – Displaced

Våren 2020 på Smålands museum

 

Utställningen introducerar sju nya specialproducerade verk av unga svenska arkitektkontor.  Gemensamt för dessa är att de alla har arbetat med installationer i trä i nära samarbete med tillverkningsindustrin, i vissa fall har resultatet tänjt gränsen för vad som tidigare har varit möjligt att genomföra. Olika arbetsmetoder och träets inneboende egenskaper har undersökts. Installationerna har kommit att balansera i skärningspunkten mellan det traditionella hantverket och den digitala tillverkningsprocessen.

 

 

Utställningen introducerar sju nya specialproducerade verk av unga svenska arkitektkontor.  Gemensamt för dessa är att de alla har arbetat med installationer i trä i nära samarbete med tillverkningsindustrin, i vissa fall har resultatet tänjt gränsen för vad som tidigare har varit möjligt att genomföra. Olika arbetsmetoder och träets inneboende egenskaper har undersökts. Installationerna har kommit att balansera i skärningspunkten mellan det traditionella hantverket och den digitala tillverkningsprocessen.

 

 

Att undersöka och finstudera träets egenskaper är inte något nytt. Det finns en lång historia av studier i olika träslags växtsätt, deras blomning, cellstruktur och bark. Historiskt sett har detta redovisats både i ritningsform som projektioner och som kulörrika grafiska blad. Den mest kända och speciella trädbeskrivningen utgörs av de Xylothek som skapades i början av 1800-talet. Xylotheken var trädbibliotek i dess bokstavliga bemärkelse. Växtdelar från en trädsort samlades i en ask tillverkad av det specifika träslaget, formad som en bok och med en rygg av trädets bark. Träet utgjorde en behållare för trädet. Träet bevarade trädet till eftervärlden…

Utställning vill väcka frågor kring själva materialet, vår relation till det och vad som är fysiskt möjligt att göra med trä inom den samtida arkitekturen. Utställningen ingår i samarbetsprojektet Greenhouse Garden – Reflect Project Connect av Sveriges Arkitekter, Svenskt Trä, Svenska institutet och Folkhem. Utställningen har tidigare visats i arkitekturbiennalen i Venedig 2018.