13 000 år – forntiden nära oss

 

Äntligen är förhistorien tillbaka!

Spåren av människor från andra tider finns runt omkring oss och överallt i landskapet. Ibland väl synligt och uppmärkt med skyltar och ibland i jorden under våra fötter. I utställningen 13 000 år får du en bild av livet från stenålder till järnålder. I utställningen får du uppleva hur landskap och klimat har förändrats sedan inlandsisen smälte bort för 13 000 år sedan och hur människor levt här i Kronoberg genom tiderna.

Utställningen vill också visa hur arkeologer hittar spår och hur dessa tolkas när vi ska försöka förstå och lära om människors vardag i forna tider. Dessutom finns exempel på föremål från museets samlingar på plats, allt från den äldsta pilspetsen till vikingatida gravfynd!

Utställningen öppnar den 19 september och kommer löpande kompletteras under hösten 2020.

Invigning

Smålands museums nya forntidsutställning ”13 000 år” invigs lördag 19 september 2020, kl. 14.00.

Välkommen!