Det nya landet

– drömmen om Amerika

 

Våren 2021 öppnar den nya emigrationshistoriska utställningen Det nya landet på Utvandrarnas hus. Utställningen ersätter den gamla och mycket uppskattade utställningen Drömmen om Amerika.

Det nya landet berättar historien om de närmare 1,3 miljoner svenskar som emigrerade över Atlanten under perioden 1830-1930. Nästan en femtedel av den svenska befolkningen valde att flytta. Vad hände med människorna i det nya landet och vad hände i landet som de lämnade? Det nya landet är deras historia.