Kreativa rum

13/5 – 24/8 2020

 

Kreativa rum är en utställning om projektet med samma namn. Kreativa Rum är ett utvecklingsprojekt vars mål är att skapa tilltalande läs- och skaparmiljöer för barn och unga, öka antalet besökare och skapa nya arenor för slöjden.
Med hjälp av Slöjdens tänk kring material, teknik och hållbarhet får biblioteken ett nytt användande och blir inspirerade mötesplatser.

 

 

Projektet drivs av Biblioteksutveckling Blekinge/Kronoberg, Hemslöjden i Kronoberg och Slöjd i Blekinge med stöd från Kulturrådet.