Tidigare utställningar

2020

Orolig är jorden

2020 års utställning på Hjärtenholm har namnet Orolig är jorden och är en fortsättning på det treåriga projekt som syftar till att undersöka platsens resurser och historia. Vi körde igång sommaren 2019 med att väcka liv i platsen genom utställningen Härlig är jorden, 2020 fortsätter vi i samma anda. För det är just det som är styrkan med konst; att väcka liv i en och samma plats flera gånger om. Även i olika tillstånd.

Pågick mellan 31/5 – 23/8 2020 på Hjärtenholms lantbruksmuseum.

Kreativa rum 13/5-24/8 2020

En utställning om projektet Kreativa rum – ett samarbete mellan bibliotek och slöjd som skapar kreativa och läsfrämjande miljöer på biblioteken.

 

 

 

 

800 grader – smedjan, stålet och skrönorna

Vid 800 grader är det mörkrött och vid 1200 grader nästan vitt. Det är mellan dessa temperaturer man kan bearbeta järnet. Järnet värms i en ässja eller ugn och bearbetas med hammare på ett städ.

 

Intresset för smide är stort och runt om i landet poppar kurser, nätverk och festivaler inom ämnet upp. Elden, det hårda materialet och hantverket lockar allt fler.

 

800 grader lyfte fram och berättade om arbetet, mödan och myterna. Vad är skillnaden på järn och stål? Är det japanska stålet verkligen bäst i världen och varför ville man egentligen att en jungfru skulle kissa i härdkaret?

 

Utställningen på Smålands museum va en del av Kulturparken Smålands och Hemslöjden i Kronobergs gemensamma satsning kring hantverk och slöjd.

 

Utställningen producerades av Slöjd och byggnadsvård i  Västra Götalandsregionen.

Woodland Sweden + Plots, Prints Projections -Displaced

Den moderna svenska träarkitekturen är en spjutspets och världsledande. Sverige är synonymt med skog och trä, där finner vi vår historia och vår framtid. Det finns idag en ökad efterfrågan för träbyggande och anledningarna är flera.

Materialet är förnyelsebart och utgör en mindre energikrävande byggprocess. Trähus lagrar koldioxid under hela sin livslängd och en ökad andel trä i byggandet minskar därmed användningen av andra byggmaterial som inte kommer från förnybara råvaror. Trä kan återanvändas till andra byggnationer och konstruktioner och uttjänta träprodukter kan återbrukas som bio­bränsle.

Woodland Sweden var en utställning som visade spännvidden i modern svensk träarkitektur. Från småskaliga projekt till stora offentliga byggnader i flera våningar. Från fritidshus till fabrik. Från norr till söder. Rakt ut i världsarvet Laponia. Där hittar man Snöfällan som är en del av Naturum Laponia. Med sin asymmetriskt runda form och massiva kärnfurustockar smälter byggnaden in den karga och vindpinade naturen.

Andra omtalade verk är den djärvt utformade Aula Medica på Nya Karolinska och den karaktärsfulla förskolan Tellus i Telefonplan. Uppifrån sett ser byggnaden ut som en njure och saknar kantiga hörn. Fasaden består av gulmålad stående lockpanel i trä som överlappar varandra.

Utställningen producerades av Sveriges Arkitekter och Svenska Institutet.

2019

We believe to be a land and the truth is we are barely a landscape

Runo Lagomarsinos utställning We believe to be a land and the truth is we are barely a landscape kopplar ihop historisk och samtida migration. Växjö och Småland är centrala platser. Konstnären lyfter fram skildringar om exilens första intryck och minnesbilder. Olika berättelser möter och tar spjärn mot varandra i en utställning med skulpturer, bilder och filmer.

 

Utställningen är en del av omtalade konstprojektet Nya Småland där Lokal kunskap kombineras med internationell samtidskonst i syfte att undersöka det politiska, sociala och estetiska landskapet i Småland.

 

Runo Lagomarsino är utbildad på konsthögskolorna i Valand och i Malmö och Whitney Independent Study Program i New York.  Han utsågs av Venedigbiennalens kurator 2015 Okwui Enwezor som en av tre konstnärer från Sverige till att delta i biennalens huvudutställning All the world’s futures.

Pågick mellan 21/9 – 05/01 2020.

Sorgsna miner (Tristes figuras; Tristes Figures)

Installationen innefattar 16 videoskärmar och fotografier baserade på Cervantes 1600-talsroman Don Quijote och avser att bjuda in er till Cervantes fiktiva värld. Filmsekvenserna handlar om trauman och meningslösheter och berättar omdagens kommunikationssvårigheter, utanförskap och intolerans.

 

Varje skärm presenterar en episod från romanen så som den är relevant för oss idag utan kontinuitet mellan dem. På bänkar kan ni sitta ner och reflektera så länge ni vill och beröras av vad ni ser och hör. En del av inspelningsmiljöerna är från Kronobergs slottsruin i Växjö.

 

Mieke Bal är nederländsk kulturteoretiker, videokonstnär och Professor Emerita i litteraturteori vid Universiteit van Amsterdam.

 

Pågick mellan 31/10 2019 – 5/1 2020.

På Huvudet

Många stickar efter egna mönster. Det har vi uppmärksammat genom att ha bjudit in stickare i Kronoberg för att visa en mångfald av stickade huvudbonad.  Kreativiteten har flödat. På utställningen kan ni se allt från mössor till hattar i hand- och maskinspunna garner.

 

Utställningen pågick mellan 7/9-19 – 5/1-20.

 

Wunderbaum

Utställningen undersöker människans relation till granen och hur vi förhåller oss till den som bruksvara, konstverk och hantverk. Vilken roll har granen spelat historiskt och vilken betydelse har den idag? Utställningen vill inspirera till ett holistiskt tänk där vi hittar samband mellan naturen och oss själva.

 

Skogens betydelse är oerhört viktig för Småland. Sjuttio procent av regionens markyta är täckt av skog. Merparten av skogen består av gran. Småland är Sveriges främsta skogsregion när det gäller omsättning och sysselsättning. Förutom uppenbara produktionsmässiga och ekonomiska värden har skogen format smålänningen kulturellt och identitetsmässigt.  Det gör granen till en intressant kulturbärare och spegling av oss själva. Att Kulturparken Småland intresserar sig för granen är därför inte så konstigt. Granen är en omistlig del av vår historia och tillhör också vår framtid. Granen är en Wunderbaum.

 

Utställningen är producerad tillsammans med Hemslöjden i Kronobergs län. Delar av vandringsutställningen Från Rot till Barr har inkluderats i konceptet tillsammans med utökade föremål och verk.

 

Utställningen pågick 26/6-10/11 2019

 

Efterklang

Tio av de värst förorenade platserna i Sverige är gamla glasbruk i Småland. I markerna runt flera av bruken är det så förorenat att det är olämpligt att låta människor bo där. Glaskross tippades ofta bara rakt utanför på gårdsplanen, men det har också använts som utfyllnadsmassa på många ställen. Jag samlade in växter från dessa tio, värst drabbade orter.

 

Vid varje plats plockade jag ett par växtexemplar varav ett av dessa skickades till Biologiska institutionen vid Lunds universitet för analys av bly, arsenik och kadmium. De andra växterna, ”växtdubletterna”, sänktes ned i glaskaraffer där de fick torka, varpå de förseglades. Analyssvaren graverades in på respektive karaff, en för varje bruk. I förhållande till karafferna finns i vitriner utplacerat dokument som beskriver vad de olika bruken tillverkat, hur föroreningsproblematiken ser ut, samt var i saneringsprocessen de befinner sig.

 

Verket är Caroline Mårtensson bidrag till samarbetsprojektet MASSA I RÖRELSE, ett samarbetsprojekt där sex konstnärer undersöker Glasriket med utgångspunkt i den lokala och globala samhällsförändringen. Utfört 2015-16.

 

Utarbetat genom samtal, intervjuer och material från Länsstyrelsen i Kronoberg, Länsstyrelsen i Kalmar, Miljöforskare vid Linnéuniversitet och Linköpings universitet, miljökonsulter, politiker, boende i regionen samt genom praktiskt arbete på plats i Glasriket.

 

Utställningen visades på Sveriges glasmuseum 27/3 till 22/9 2019.

Try Swedish!

Utomlands framställs Sverige ibland som ett land i kris och kollaps. Ett land med svårlösta problem som knappt går att föreställa sig. Politiska konflikter, förortskravaller, gängvåldtäkter och för många invandrare är en del av det gängse narrativet. Den andra ofta tecknade bilden handlar om ett land som är progressivt med humanistiska värden, stark jämställdhet och framgångsrika företag.

 

Bilden av Sverige används som politiskt verktyg och turistisk marknadsföring. Olika motiv medverkar till att sprida en stereotypisk bild. Utfallet blir ofta paradoxalt. Exemplet Sverige verkar vara tacksamt att använda som slagträ i olika debatter.

 

Kulturparken Småland har bjudit in ett antal konstnärer för att lyfta blicken bortom propaganda, politik och falska nyheter och istället lägga ut en mer komplex bild av läget här och nu. Hur ser deras bild av Sverige ut idag? Vilka är vi? Vad är det som händer?

 

Medverkande konstnärer är Åsa Maria Bengtsson, Sara Granér, Peter Johansson och konstkollektivet Art Mobile.

 

Pågick 6/6-1/9 2019

Vernissage, Halv 7 för alla!

Vernissage, Halv 7 Hos Dig! är ett experimentellt konstprojekt där privatpersoner i Kronoberg fått låna hem en glasutställning specifikt framtagen för att visas i hemmamiljö.

 

Under våren har fem hushåll fått låna utställningen och i samband med det har värdhemmen anordnat en vernissage för vänner, bekanta, grannar och familj. Från varje utställningsplats har deltagande konstnärer sedan skapat ett minnesobjekt som bär tankar om platsen och mötet med människorna som var där.

 

När utställningen nu kommer till Sveriges glasmuseum får du möjlighet att se konstverken som turnerat runt i Kronoberg såväl som de nyskapade minnesobjekten.

Det blir en Vernissage, Halv 7 För Alla!

 

Under vernissagen den 16:e maj 2019 bjuds det in till mingel och flyttgröt med deltagande konstnärer och med några av de personer som lånat och levt med utställningen hemma hos sig.

Maja Wirde

Tunna trådar, stora mattor

Maja Wirde hade förmågan att väva in en hel värld av geometriska och stiliserade mönster och symboler i sina mattor. Hon verkade under den tidiga modernismen då svensk textilkonst ansågs världsledande. Hon blev med tiden en av pionjärerna tillsammans med andra textilkonstnärer som Märta Måås- Fjetterström, Barbro Nilsson, Agda Österberg med flera.

 

Utställningen visades på Smålands museum 26/1-5/5 2019.

Loving Cup

Dricksglaset är i fokus! Nya, gamla, udda eller framgångsrika glas ställs ut i samarbete med Glasakademin. Konstverk eller inte? Hur långt kan man tänja gränserna? Och vad utmärker ett bra dricksglas?

 

Utställningen fanns på Sveriges glasmuseum 20/10 2018-28/4 2019.

Propaganda  –  Risk för påverkan

Idag översköljs vi av information och många vill påverka hur vi tänker och beter oss. Det här skapar stora demokratiska möjligheter, men ställer också krav på oss människor och vår förmåga till kritiskt tänkande.

 

Den här utställningen visar hur ”det goda samhället” lyftes fram i propaganda i Nazityskland och Sovjetunionen under 1930- och 40-talen. Utställningen handlar också om dagens mediesamhälle, vad som styr medieflödet och hur mottagliga människor är för påverkan. Tanken är att du som förstår propagandans mekanismer också kan tänka kritiskt och se igenom manipulerande budskap.

 

Utställningen är producerad av Forum för levande historia.

 

Utställningen pågick 26/1- 28/4 2019 på Utvandrarnas hus.

Minnenas vind – Kronobergarnas 1900-tal

På vindskontor i hyreshus och under takåsar i egna hem har vi alla under 1900-talet ställt undan det som vi inte behövt men ändå inte haft hjärta att kasta. Sammanlagt speglar alla föremålen vår egen historia i stort och smått. Smålands museum har byggt sin egen vind, Minnenas vind, och fyllt den med föremål som speglar Kronobergarnas eget 1900-tal.

 

I en spännande miljö med ovanliga ljus- och ljudeffekter möter besökarna kända och okända föremål som väcker minnen och sätter fart på fantasin. Här kan flera generationer gå tillsammans och känna igen sig eller förundras och minnas i livliga samtal.

 

Pågick 2004–2019, Smålands museum.

2018

I telefonen finns hela människan

De är svetsare, lärare, eller fotbollsspelare. De har barn. De har gått i skolan. De har varit förälskade. Minst av allt vill de vara flyktingar.

 

I telefonen finns hela människan – en utställning av Henrik Teleman tillsammans med Zainab Witwit och människor som nyligen kommit till Sverige, i samarbete med Jönköpings läns museum, Kalmar läns museum, Folkets Konsthall, Malmö museer, Kulturparken Småland, Arbetets museum, Örebro läns museum, Upplandsmuseet och Gotlands museum. Finansierat av deltagande museer, Statens Kulturråd och PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

 

Här kan du läsa mer om I telefonen finns hela människan .

 

Utställningen pågick 22 september–31 december 2018, Utvandrarnas hus.

Erika Lagerbielke – Form för alla sinnen

I utställningen Erika Lagerbielke – Form för alla sinnen berättar en av Sveriges mest välkända formgivare om sin design och hur hon inspireras av människor, material och hantverk. Utställningen visar ett personligt urval av objekt, skisser och foton sedan början av 1980-talet. ”Glas reflekterar ljus och ljus lyser genom glas. Det fångade mitt öga och min tanke när jag var barn. Idag arbetar jag med design – nyfiken, överraskad och stolt skapar jag form för alla sinnen. Välkommen in i min idévärld.”

 

Utställningen pågick 2 juni–11 november 2018, Smålands museum.

Ulrica Hydman-Vallien

Kulturparken Småland presenterar ett stort och omfattande konstnärskap i litet men kokande format. Vi vill uppmärksamma en av våra nutida mest framgångsrika formgivare och glaskonstnär som dessvärre lämnade oss i början av 2018.

 

Ulrika Hydman-Vallien var känd för sina explosiva och energiska bildvärldar med ormar, katt- och fabeldjur och androgyna halvmänniskor. Det är ofta en livsbejakande och yvig plats där passionen och svärtan får ta plats. Här finns också en dualitet mellan det fina och det fula, där det exklusiva och måttfulla får ge vika för det folkliga och sprakande.

Utställningen fokuserar på ett spännande urval av glaspjäser i det större formatet.

 

Utställningen pågick 16 juni–30 september 2018, Sveriges glasmuseum.

Kronobergs fotografer

I utställningen Kronobergs fotografer är samtliga bilder producerade av medlemmar i föreningen Kronobergs fotografer. Föreningens medlemmar står för presentation och urval av fotografier. Resultatet ger en mångsidig bild av de regionala fotografernas arbete.

Kronobergs fotografer startades 1946 och idag består föreningen av ett 30-tal aktiva yrkesverksamma fotografer i länet, som träffas för att utbyta erfarenheter och kunskap

Foto: Mats Samuelsson (bilden är beskuren)

 

Utställningen pågick 24 februari–26 augusti 2018, Utvandrarnas hus.

Dramat timme för timme 13 april 1985

Den 13 april 1985 var dagen då alla blickar riktades mot Växjö, då en nazistdemonstration möttes av ett folkligt vrede som urartade till slagsmål och kravaller. På plats denna dag fanns fotograferna Hans Runesson, Roy Himsel, Tommy Bernesson och Erik Johannesson.

 

Genom ett stort antal dokumentära bilder får vi följa detta drama timme för timme, från morgonen då en liten grupp nazister påbörjade en manifestation utanför residenset till dess att de av en uppretad folkmassa jagades in på järnvägsstationen.

 

Århundradets bild tagen av Hans Runesson finns naturligtvis med, men i utställningen finns också många andra starka bilder som tidigare aldrig visats.  Det är över 30 år sedan detta hände, men de frågor om yttrande- och demonstrationsfrihetens gränser som utställningen knyter an till är lika aktuella nu som då.

 

Utställningen pågick 27 januari–6 maj 2018, Smålands museum.

 

2017

Smålands museum 150 år

Vi firar att museet fyller 150 år med en utställning som inspirerats av både de 150 åren som gått på museet och av den stora bredden på föremål som vi har i våra samlingar. Vi frågar också vad är ett museum? Varför finns Smålands museum? Vilka låg bakom det? Och var är vi nu?

 

Utställningen pågick 3/2 2017–20/5 2018, Smålands museum.

Trumma och hummel

Trumman och hummeln är två instrument med en lång historia och en speciell koppling till Småland. De två instrumenten tar oss med till sägner om forntida hjältedåd som Blendasägnen såväl som till enskilda människoöden i historien.

 

Trätrumman, ett högljutt slagverk, hördes mest vid större sociala sammanhang medans den lågmälda brädcittran hummel snarare spelades inomhus. Utställningen är ett samarbete med Smålands musikarkiv som 2017 firar 25 år.

 

Utställningen pågick 28 oktober 2017–26 augusti 2018, Smålands museum.

Jag kom ensam om flykt i barn och ungdom

Fotografier av Kenny Bengtsson

Jag kom ensam handlar om mötet. Om att se den enskilda människan och höra hennes historia. Det finns lika många berättelser som det finns människor. I utställningen får vi möta 51 av dessa berättelser som tillsammans ger en bild av vad flykt som barn kan innebära. Ibland tycker vi berättelsen känns bekant, andra gånger överraskar den och lär oss något nytt.

 

Utställningen pågick 25 februari–27 augusti 2017, Utvandrarnas hus.