Bronshalsringarna i Växjösjön

När torparen Lindquist grävde på biskopsgårdens mark vid Växjösjön i slutet av 1800-talet, fick han sig nog en chock.  Ur marken drog han 8 st vridna bronshalsringar! De hade antagligen offrats i strandkanten till någon eller några gudar under yngre bronsåldern.

 

När vattennivån sänktes, torrlades marken och användes till hagmark. Lindquist ersattes med 40 kronor (nu ca 2 500 kr), när han lämnade fornfyndet till Witterhetsakademien i Stockholm. En ganska snål summa för ett sådant praktfynd!

 

I närheten av fyndplatsen, inom bostadsområdet Biskopshagen i Växjö, undersöktes över hundra år senare ett antal gravar och boplatsspår från bronsåldern.

 

Bild från Historiska museet.

 

> Läs mer om undersökningen

 

 

The bronze neck rings in Växjösjön

When the crofter Lindquist dug on the bishop’s land by the lake “Växjösjön” at the end of the 19th century, he probably got a shock. From the ground he pulled 8 twisted bronze necklaces! They had probably been sacrificed on the shore to one or more gods during the Late Bronze Age.

When the water level was lowered, the dried soil which appeared was used for pasture. Lindquist was paid SEK 40 (now about SEK 2,500), when he left the ancient find to the Witterhetsakademien in Stockholm. A rather meager sum for such a magnificent find!

Near the site, within the residential area Biskopshagen in Växjö, a number of graves and settlement traces from the Bronze Age were examined over a hundred years later.